Sousmenu_organisation_off Sousmenu_newsandevents_off Sousmenu_contact_off Ochrona słuchu Ochrona oczu i twarzy Ochrona dróg oddechowych Rękawice ochronne Odzież ochronna Profesjonalne obuwie Ochrona przed upadkiem z wysokości Dołącz do nas

Strona główna > Produkty > Ochrona przed upadkiem z wysokości

Środki ochrony przed upadkiem z wysokości marki Miller® to produkty zapewniające bezpieczeństwo podczas pracy na wysokości. W ofercie: wyposażenie osobiste zabezpieczające przed upadkiem z wysokości, systemy konstrukcyjne powstrzymujące spadanie, zbiorowe zabezpieczenia przed upadkiem/bariery, rozwiązania, usługi profesjonalne, obejmujące szkolenie, audyty, doradztwo, kontrole produktów i naprawy.

Produkty marki Miller zostały zaprojektowane przez etatowych, wykwalifikowanych inżynierów i techników, w nowoczesnej, prowadzącej wewnętrzne testy wytwórni, która nie tylko weryfikuje spełnienie odpowiednich norm, ale często przeprowadza również testy wykraczające poza zakres normy w celu zapewnienia najwyższego poziomu parametrów bezpieczeństwa.

Ponieważ dążymy do bycia dostawcą rozwiązującym szeroki zakres problemów, spełniamy potrzeby w zakresie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, oferując: produkty, usługu, szkolenia, identyfikację zagrożeń (audyty), profesjonalny dobór środków ochrony indywidualnej , dostosowanie zabezpieczeń do indywidualnych potrzeb zakładu pracy i jego specyficznych potrzeb.

title download our catalogs